Inscripcions

Per a fer la inscripció, heu d'omplir degudament aquest formulari. S’admetran inscripcions fins a sis dies abans del torneig, és a dir fins al dia 20 d’octubre (inclòs). Un cop tancades les inscripcions, només s’acceptarà la incorporació de nous jugadors en el cas que hi hagi baixes entre els inscrits.

A mesura que es vagin rebent les sol·licituds, s'anirà actualitzant periòdicament la llista d'inscrits.

La quota d’inscripció serà de 15€ per participant, que inclouen el dret de participació i el dinar del diumenge dia 26. El pagament es podrà fer de les maneres següents:

a) a l’avançada (fins al dia 20 d’octubre), mitjançant transferència bancària al compte de Caixa de Terrassa núm. 2074 0205 53 3232909338, indicant com a remitent el nom del participant. En cas de dubte, durant la confirmació dels participants a l’inici del torneig es podrà exigir el resguard de pagament.

b) En efectiu, durant la recepció dels participants a l’inici del torneig.

En cas que, pel motiu que sigui, algun participant no vulgui assistir al dinar inclòs en la inscripció, la quota que s’haurà de satisfer serà igualment de 15€. Aquells participants amb necessitats alimentàries especials (vegetarians, celíacs, etc.) ho poden comunicar a l’organització en fer la inscripció, i se’ls prepararà un menú adaptat.

No es considerarà que la inscripció està completament formalitzada fins que no s’hagi efectuat el pagament. Per tant, en cas que el nombre de sol·licituds sobrepassi el límit de participants, es donarà preferència als que hagin efectuat el pagament de forma anticipada, i les places restants s’atorgaran segons rigorós ordre d’inscripció.

El fet d’haver realitzat la inscripció i el pagament a l’avançada no implica l’acceptació del participant en cas de no comparèixer a l’hora indicada. No s’efectuarà cap reembossament per baixes comunicades amb posterioritat al dia 20 d’octubre.

Límit de participants
El nombre màxim de participants es limita a 80, tot i que l’organització preveurà la possibilitat d’augmentar-lo en cas que les sol·licituds el sobrepassin àmpliament, i sempre que es pugui disposar de l’espai adequat. En cas de superar-se el límit i no poder-lo ampliar, les 80 places s’adjudicaran per ordre d’inscripció.

Acompanyants
Qualsevol participant pot portar acompanyants, que podran romandre dins del recinte de joc sempre i quan no destorbin el desenvolupament correcte del torneig. En cas que els acompanyants també vulguin assistir al dinar del diumenge dia 26, s’haurà de fer constar a la sol·licitud d’inscripció.

Per qüestions pressupostàries, l’organització pot assumir una part del cost del dinar dels participants, però no dels acompanyants. Per tant, aquests hauran de fer-se càrrec del total del preu de l’àpat, que serà de 30€ i que, en aquest cas, només es podrà abonar abans del 20 d’octubre i mitjançant transferència bancària, al mateix compte indicat en el punt anterior.

Només s’acceptaran al dinar els acompanyants inscrits amb l’antelació indicada, que hagin efectuat el pagament, i fins a completar el nombre màxim de places disponibles.

Allotjament
Aquells jugadors provinents d’altres poblacions que tinguin interès a pernoctar al mateix Hotel Pere III podran comunicar-ho a l’organització, que els facilitarà la gestió i que, en funció del pressupost disponible i del nombre de sol·licitants, procurarà establir ajuts econòmics per a aquesta finalitat.

Els interessats en aquest punt, però, hauran de formalitzar la inscripció abans del dia 12 d’octubre. En un termini de pocs dies després d’aquesta data, l’organització informarà degudament als interessats de l’acceptació de les seves sol·licituds i de la quantia dels ajuts de què podran disposar.

Els ajuts s’establiran seguint, en primer lloc, criteris de distància geogràfica i, en segon lloc, l’ordre de rebuda de les sol·licituds.

La inscripció en el campionat implica ser major d’edat i haver llegit i acceptat les normes establertes per a aquesta competició. Qualsevol queixa o incident derivats del desconeixement d’aquest reglament no serà tingut en compte pel comitè organitzador.


Podeu consultar directament amb l’organització qualsevol altre dubte o qüestió sobre el torneig, mitjançant l’adreça de correu electrònic clubscrabblemanresa@yahoo.es

 

Inici Reglament del torneig Reglament de les partides Ubicació Premis Inscripcions

Si voleu visitar la pàgina del Club Scrabble Manresa, cliqueu aquest enllaç.