Reglament

Copa del Club Scrabble Manresa

Reglament de la competició

Sistema suís

El torneig es jugarà seguint les normes del sistema suís. Les partides seran en la modalitat clàssica d’un contra un, i seguiran el reglament habitual de les partides del Club Scrabble Manresa. Per establir la classificació general, es comptabilitzaran els punts de torneig, i en cas d’igualtat a punts en la classificació, els criteris de desempat s�����establiran a partir dels punts de partida, essent el primer criteri el diferencial de punts a favor, i el segon, el total de punts acumulats.

Els aparellaments de cada ronda s’establiran a partir dels següents criteris:

a) dos jugadors no s’enfrontaran entre ells m��s d’un cop.

b) la distància en la classificaci�� entre els dos jugadors ha de ser mínima.

c) si el total dels jugadors és senar l���������ltim classificat rebrà un punt i no jugarà.

L’ordre inicial de sorteig dels jugadors s’establirà mitjançant el seu últim BARRUF publicat. Els participants debutants, sense BARRUF, s’ordenaran seguint l’ordre d’inscripció. En general es seguiran les normes del sistema suís establertes internacionalment i implementades en el programari Swiss Perfect.

Els resultats de les partides de tots els participants seran inclosos en el rànquing mundial de jugadors d’Scrabble en català (BARRUF).

Diccionari arbitral

El diccionari arbitral utilitzat per al campionat serà el Diccionari Oficial de l’Scrabble en Català (DOSC), amb les esmenes contingudes en la fe d’errades del 7 de febrer de 2006.

S’acceptaran com a vàlids tots els mots que hi són referenciats, inclosos els corresponents a les variants rossellonesa, algueresa, valenciana i balear. Les flexions admeses seran les que indica el DOSC i les conjugacions verbals admeses les de tots els ����mbits.

Tot i que ja s’especifica en els preàmbuls del diccionari, cal fer especial esment que, per coherència, els verbs que corresponguin a variants dialectals, només s’admetran si són conjugats segons el model general o el deu seu propi àmbit restringit.

Inscripcions i calendari previst

Les inscripcions es poden realitzar a través del correu electrònic, a l’adreça clubscrabblemanresa@yahoo.es, o presencialment el primer dia de competici��.

La quantitat d���inscripcions i la disponibilitat dels jugadors determinarà el nombre de rondes a jugar, que es decidirà just abans de començar el torneig.

La competici�� es desenvoluparà durant el mes de juliol, en l’horari habitual de joc (els dilluns a partir de les 19h.).