Bases

Coeficient Universal de Scrabble en Català Amitjanat (CUSCA)

El CUSCA és el sistema de classificació que hem triat per a la lliga del Club Scrabble Manresa. Aquest és un mètode creat pels companys escrablistes de la bar Queimada de Barcelona, que l’utilitzen amb èxit reeixit des del 1991. Com veureu l’hem triat per la facilitat que comporta el fet de no tenir en compte ni els aparellaments ni la quantitat de partides jugades per cada participant. Tothom pot jugar quan pugui, amb qui hi hagi, i entrar en la classificació.

El CUSCA de cada jugador i partida és el resultat de multiplicar els punt obtinguts pel nombre de jugadors (3 o 4). Per tant, la classificació CUSCA s’estableix fent la mitjana de CUSCA per partida de cada jugador.

A la lliga CUSCA les partides sempre seran entre tres o entre quatre jugadors, però no entre dos, i es regiran segons les normes de joc del Club Scrabble Manresa. La lliga començarà el primer dilluns d’octubre i acabarà l’últim dilluns de juny.

Pel que fa a jugadors debutants o esporàdics, és obvi que un jugador no es pot baremar correctament fins que no ha jugat unes quantes partides. Per tant podrà jugar tothom qui vulgui, però només figuraran a la classificació general aquells jugadors que hagin demostrat certa regularitat (un mínim de 10 partides per trimestre), i la resta figuraran a la classificació de “esporàdics”. Tot i així, confiem en que tothom vulgui repetir!

Classificacions i premis honorífics especials

A més del CUSCA, s’estableixen les classificacions especials següents:

 • % Scrabbles: Percentatge de Scrabbles per partida
 • % arrissades: Percentatge de partides tancades amb arrissada (acabant amb un Scrabble)
 • % punts d’arrrissada: Mitjana de punts per partida que s’han aconseguit amb els faristols dels contrincants després de tancar amb arrissada.
 • % zeros: Índex de zeros per partida (jugades amb pèrdua de torn, ja sigui per posar un mot incorrecte, per passar, o per canviar peces).
 • % tripletes: percentatge de partides en les que s’aconsegueixen tres Scrabbles.
 • % centenàries: percentatge de partides en les que s’aconsegueix una jugada de més de 100 punts.
 • +100 sense Scrabble: jugada màxima aconseguida sense Scrabble.
 • +100 amb Scrabble: jugada màxima aconseguida amb Scrabble.
 • Millor resultat en partida de 3 jugadors
 • Millor resultat en partida de 4 jugadors
 • Millor partida de 3 jugadors: partida en la qual la suma dels punts aconseguits per la totalitat dels seus jugadors ha estat màxima.
 • Millor partida de 4 jugadors: partida en la qual la suma dels punts aconseguits per la totalitat dels seus jugadors ha estat màxima.

Com veureu, per tal de poder computar correctament totes aquestes categories és indispensable fer un correcte ús dels fulls d’anotació oficials del Club Scrabble Manresa. Aquests fulls estaran disponibles a la Taverna dels Predicadors tots els dies que hi hagi partides, i us demanem que consulteu qualsevol dubte que pugui sorgir per a la seva implementació. En acabar cada sessió es recolliran tots els fulls per tal de poder actualitzar totes les classificacions.

Esperem no haver-nos deixat res per lligar que posteriorment pugui generar dubtes o malentesos. Tot i així intentarem solucionar qualsevol incidència que es pugui donar durant la temporada i que no s’hagi inclòs en aquestes bases, a l’hora que confiem en la bona voluntat de tots els participants de cara a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir.