Inscripció

  Els camps assenyalats amb un * són obligatoris

  Nom i cognoms*

  Adreça electrònica*

  Telèfon

  Municipi*

  Club (si s'escau)

  Altres observacions

  Atès que la legislació vigent protegeix les dades personals i el dret a la pròpia imatge, l'organització del 3r Obert dels Països Catalans sol·licita el consentiment dels participants per a poder publicar el nom, així com també fotografies o vídeos on els inscrits apareguin i siguin clarament identificables.

  Accepto que el meu nom figuri al web del Club Scrabble Manresa, com a participant inscrit/a en el torneig, en taules de resultats o en mencionar els premis aconseguits.

  Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats relacionades amb el 3r Obert dels Països Catalans, i que aquestes fotografies o vídeos siguin publicats al web del Club Scrabble Manresa.

  D'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LOPD) i amb el Reglament de mesures de seguretat que la desenvolupa (Reial decret 994/1999, d'11 de juny), es notifica a qui s'inscriu en el 3r Obert dels Països Catalans que les seves dades s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat del Club Scrabble Manresa, del qual en podrà sol·licitar la baixa en qualsevol moment.